DDPropertyXML

แสดงแบบ ตาราง รายการ
เรียงตาม
รายการที่พบ: 1837
C002692
Picture of Condo in Chateau Dale ThaBali Condo Jomtien C002692
Sale ฿ 4,100,000
 • ห้องนอน: 1
 • ห้องน้ำ: 1 ห้องน้ำ
 • ชั้น: 1
 • พื้นที่: 76 Sq.m
 • สระว่ายน้ำ: สระน้ำ ส่วนกลาง
 • สิทธิการครอบครอง: ชื่อต่างชาติ
 • ดู: วิวสวน
H002691
Picture of House in Green Field Villas 1 East Pattaya H002691
Rent ฿ 28,000
 • ห้องนอน: 3
 • ห้องน้ำ: 4 ห้องน้ำ
 • พื้นที่: 240 Sq.m
 • ขนาดที่ดิน: 113 Sq.wah
 • สระว่ายน้ำ: สระน้ำ ส่วนกลาง
 • ดู: วิวสวน
H002690
Picture of House in Paradise Hill 2 East Pattaya H002690
Rent ฿ 10,000
 • ห้องนอน: 2
 • ห้องน้ำ: 2 ห้องน้ำ
 • พื้นที่: 140 Sq.m
 • ขนาดที่ดิน: 63 Sq.wah
H002689
Picture of House in Pattaya Land and House East Pattaya H002689
Sale ฿ 4,200,000
 • ห้องนอน: 2
 • ห้องน้ำ: 2 ห้องน้ำ
 • พื้นที่: 110 Sq.m
 • ขนาดที่ดิน: 69 Sq.wah
 • สระว่ายน้ำ: สระว่ายน้ำ ส่วนตัว
 • สิทธิการครอบครอง: ชื่อบริษัท
 • ดู: วิว สระว่ายน้ำ
C002688
Picture of Condo in Kieng Talay East Pattaya C002688
C002688

Kieng Talay

Sale ฿ 2,600,000
 • ห้องนอน: 2
 • ห้องน้ำ: 2 ห้องน้ำ
 • ชั้น: 15
 • พื้นที่: 86 Sq.m
 • สระว่ายน้ำ: สระน้ำ ส่วนกลาง
 • สิทธิการครอบครอง: ชื่อต่างชาติ
 • ดู: วิว ทะเล
C002687
Picture of Condo in Espana Condo Resort Pattaya Jomtien C002687
Sale ฿ 2,000,000
 • ห้องนอน: 1
 • ห้องน้ำ: 1 ห้องน้ำ
 • ชั้น: 4
 • พื้นที่: 35 Sq.m
 • สระว่ายน้ำ: สระน้ำ ส่วนกลาง
 • สิทธิการครอบครอง: ชื่อไทย
 • ดู: วิว สระว่ายน้ำ
C002686
Picture of Condo in Chom Talay Resort Jomtien C002686
Rent ฿ 14,000
 • ห้องนอน: 1
 • ห้องน้ำ: 1 ห้องน้ำ
 • ชั้น: 1
 • พื้นที่: 110 Sq.m
 • สระว่ายน้ำ: สระน้ำ ส่วนกลาง
 • ดู: วิวสวน
H002685
Picture of House in Plenary Park East Pattaya H002685
H002685

Plenary Park

Sale ฿ 3,999,000
 • ห้องนอน: 2
 • ห้องน้ำ: 2 ห้องน้ำ
 • พื้นที่: 180 Sq.m
 • ขนาดที่ดิน: 97 Sq.wah
 • สระว่ายน้ำ: สระน้ำ ส่วนกลาง
 • สิทธิการครอบครอง: ชื่อไทย
 • ดู: วิวสวน
H002684
Picture of House in Hin Wong Village Na Jomtien H002684
ขาย ฿ 12,500,000
เช่า ฿ 48,000
 • ห้องนอน: 3
 • ห้องน้ำ: 3 ห้องน้ำ
 • พื้นที่: 300 Sq.m
 • ขนาดที่ดิน: 74 Sq.wah
 • สระว่ายน้ำ: สระน้ำ ส่วนกลาง
 • สิทธิการครอบครอง: ชื่อไทย