ค้นหา

แสดงแบบ ตาราง รายการ
เรียงตาม
แสดง ต่อหน้า
รายการที่พบ: 1962
CR1858

Club Royal

เช่าจนถึง 01 ส.ค. 2567 (2 เดือน 6 วัน)
Rent $226.81
 • ห้องนอน: Studio
 • ห้องน้ำ: 1 ห้องน้ำ
 • ชั้น: 5
 • พื้นที่: 26 Sq.m
 • สระว่ายน้ำ: สระว่ายน้ำ ส่วนกลาง
 • วิว: วิว เมือง
CR1116

Novana Residence

เช่าจนถึง 31 ก.ค. 2567 (2 เดือน 5 วัน)
Rent $247.43
 • ห้องนอน: Studio
 • ห้องน้ำ: 1 ห้องน้ำ
 • ชั้น: 7
 • พื้นที่: 24 Sq.m
 • สระว่ายน้ำ: สระว่ายน้ำ ส่วนกลาง
 • วิว: วิว สระว่ายน้ำ
CR1765

CC Condominium 2

เช่าจนถึง 01 ม.ค. 2568 (7 เดือน 6 วัน)
Rent $288.66
 • ห้องนอน: 1
 • ห้องน้ำ: 1 ห้องน้ำ
 • ชั้น: 7
 • พื้นที่: 35 Sq.m
 • สระว่ายน้ำ: สระว่ายน้ำ ส่วนกลาง
 • วิว: วิว สระว่ายน้ำ
C002149

CC Condominium 2

เช่าจนถึง 30 เม.ย. 2568 (11 เดือน 4 วัน)
Rent $288.66
 • ห้องนอน: 1
 • ห้องน้ำ: 1 ห้องน้ำ
 • ชั้น: 7
 • พื้นที่: 35 Sq.m
 • สระว่ายน้ำ: สระว่ายน้ำ ส่วนกลาง
 • วิว: วิว สระว่ายน้ำ
CR1544

City Center Residence

เช่าจนถึง 30 เม.ย. 2568 (11 เดือน 4 วัน)
Rent $329.90
 • ห้องนอน: Studio
 • ห้องน้ำ: 1 ห้องน้ำ
 • ชั้น: 4
 • พื้นที่: 26 Sq.m
 • สระว่ายน้ำ: สระว่ายน้ำ ส่วนกลาง
 • วิว: วิว เมือง
CR1904

Club Royal

เช่าจนถึง 31 พ.ค. 2567 (5 วัน)
Rent $329.90
 • ห้องนอน: 1
 • ห้องน้ำ: 1 ห้องน้ำ
 • ชั้น: 8
 • พื้นที่: 39 Sq.m
 • สระว่ายน้ำ: สระว่ายน้ำ ส่วนกลาง
 • วิว: วิว เมือง
C002767

Sunset Boulevard Residence 2

เช่าจนถึง 25 ส.ค. 2567 (2 เดือน 30 วัน)
Rent $329.90
 • ห้องนอน: 1
 • ห้องน้ำ: 1 ห้องน้ำ
 • ชั้น: 3
 • พื้นที่: 40 Sq.m
 • สระว่ายน้ำ: สระว่ายน้ำ ส่วนกลาง
 • วิว: วิวสวน
C002768

The View Cosy Beach

เช่าจนถึง 25 ส.ค. 2567 (2 เดือน 30 วัน)
Rent $329.90
 • ห้องนอน: 1
 • ห้องน้ำ: 1 ห้องน้ำ
 • ชั้น: 7
 • พื้นที่: 47 Sq.m
 • สระว่ายน้ำ: สระว่ายน้ำ ส่วนกลาง
 • วิว: วิว เมือง
C004291

Seven Seas

เช่าจนถึง 31 พ.ค. 2568 (1 ปี 5 วัน)
Rent $329.90
 • ห้องนอน: Studio
 • ห้องน้ำ: 1 ห้องน้ำ
 • ชั้น: 303
 • พื้นที่: 27 Sq.m
 • สระว่ายน้ำ: สระว่ายน้ำ ส่วนกลาง
 • วิว: วิว เมือง
CR092

Na Lanna

Rent $350.52
 • ห้องนอน: 1
 • ห้องน้ำ: 1 ห้องน้ำ
 • ชั้น: 2
 • พื้นที่: 30 Sq.m
 • สระว่ายน้ำ: สระว่ายน้ำ ส่วนกลาง
 • วิว: วิว สระว่ายน้ำ
CR093

Na Lanna

Rent $350.52
 • ห้องนอน: 1
 • ห้องน้ำ: 1 ห้องน้ำ
 • ชั้น: 2
 • พื้นที่: 30 Sq.m
 • สระว่ายน้ำ: สระว่ายน้ำ ส่วนกลาง
 • วิว: วิว สระว่ายน้ำ
CR1415

The Venetian

เช่าจนถึง 31 ธ.ค. 2567 (7 เดือน 5 วัน)
Rent $350.52
 • ห้องนอน: Studio
 • ห้องน้ำ: 1 ห้องน้ำ
 • ชั้น: 1
 • พื้นที่: 24 Sq.m
 • สระว่ายน้ำ: สระว่ายน้ำ ส่วนกลาง
 • วิว: วิว สระว่ายน้ำ